Description

Pašto stoties statinių kompleksas

Važiuojant tarp Kauno ir Zarasų neretam keliautojui krinta į akį kraštovaizdyje išsiskiriantys įvairaus dydžio klasicistiniai balti mūriniai pastatai. Tai – moderniausio ir svarbiausio XIX a. pirmosios pusės Rusijos imperijos kelio infrastruktūra. XIX a. trečiuoju bei ketvirtuoju dešimtmečiu carinė valdžia tiesė naują kelią tarp tuomečių svarbiausių imperijos miestų – Sankt Peterburgo ir Varšuvos. Kelias turėjęs būti svarbus tiek ekonominiu, tiek kariniu, tiek ir politiniu aspektais: reikėjo kurti naujas jungtis su palyginti neseniai prijungtomis ATR žemėmis. Be pagrindinių, skirtingų dydžių pašto stočių pastatų, kurių svarbesniuosius supdavo ir papildomi statiniai, kelias nusėtas mažesnių stotelių, kelio prižiūrėtojų namų, arklių keitimo punktų ar buvusių užkardų. Nereikia stebėtis, kad reprezentatyvinį šalies kelią aptarnavusieji pastatai buvo statomi monumentalūs, laikmetį atspindėjusiame klasicizmo stiliuje. Utenoje galime pamatyti vadinamosios trečios klasės stotį: panašios yra išlikusios ir Jonavoje ar Ukmergėje.

Kaip ir kitus kelio statinius, 1835 m. užbaigtą Uteniškį kompleksą suprojektavo lenkų architektas Waclaw Ritschel. Pagrindinio pašto stoties pastato fasadas kiek primena nedidelį klasicistinį dvarelį – simetriškoje kompozicijoje akcentuojamas nedidelis, keturių kolonų portikas, laikantis trikampį frontoną. Svarbiausias dekoro elementas čia yra rustas, dengiantis ne tik pagrindines fasado plokštumas, bet ir iš jos iškylančius langų apvadus bei kampines pastato mentes. Iš šonų išdėstyti papildomi ratinės bei arklidžių pastatai, kurie yra atgręžti galais į gatvę. Nors skirtinga pastatų paskirtis lėmė ir skirtingą jų išplanavimą bei kiemo fasadus, iš gatvės pusės jie identiški, o dekoratyviosios detalės atkartoja ir papildo pačios stoties architektūrą. Masyviuose trikampiuose frontonuose įkomponuoti apvalūs pastogės langai. Iš gatvės pusės ansamblį į darnią visumą susieja dveji vartai, kurių tvorelėse bei stulpuose pastatuose matomą fasadų rustą tarsi pratęsia braukų horizontalės.

Detail