Description

Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia

Devynioliktojo amžiaus gale Lietuvos teritorijoje prasidėjo bažnyčių statymo vajus – 1897 m. atšaukus carinį draudimą steigti naujas katalikų šventoves, miestuose ir miesteliuose dygo nauji sakraliniai pastatai. Čia atsispindėjo tuomet vyravęs retrospektyvinis istorizmo stilius, bažnyčioms pritaikant viduramžių architektūra paremtas neogotikines bei neoromanines formas. Vienu produktyviausiu šio reiškinio kūrėjų laikytinas architektas Vaclovas Michnevičius, kuris 1909 m. parengė ir neogotikinę krypti atspindinčios Žiežmarių bažnyčios projektą.

Pirmoji bažnyčia Žiežmariuose atsirado dar pirmoje XVI a. pusėje, kuri po šimtmečio buvo sugriauta. Vėliau čia atsirado mediniai maldos namai, kurie XX a. pradžioje jau nebetenkino parapijos poreikių. Už tikinčiųjų aukas nuo 1913 m. pradėtų statyti maldos namų statybos kelias buvo pakankamai ilgas – po I-ojo pasaulinio karo darbai buvo vykdomi jau nepriklausomoje Lietuvoje. Prieš 1924-ųjų metų didžiąsias šventes dar pilnai neįrengta bažnyčia buvo pašventinta, o 1929 m. užbaigtas vienas iš bokštų.

Pagal pirminį architekto sumanymą bažnyčia turėjo būti dvibokštė, tačiau dėl istorijos peripetijų antrasis bokštas taip ir nebuvo užbaigtas, suteikiant bažnyčiai neįprastą, asimetrišką vaizdą. Greičiausiai dėl ekonominių sumetimų buvo gerokai supaprastintas originalus šventovės projektas, dėl ko gerokai pakito pagrindinio fasado vaizdas: jis turėjo būti kur kas puošnesnis, o bokštus aplink smailes karūnuoti architekto kūryboje pamėgti pinakliai. Vis tik supaprastintas bažnyčios variantas išlaikė dalį pirminių architekto idėjų. Tarp jų – virš pagrindinio portalo akcentuotas rozetinis langas bei kone pagrindinis V. Michevičiaus neogotikinėms šventovėms būdingas elementas  – tarp bokštų įkomponuotas laiptuotas frontonas.

Šokiniai fasadai vertikaliai skaidomi dvilaipčių kontraforsų ir smailiaarkių langų ritmų. Bažnyčia – trinavė, bazilikinio tipo: laiptuoti frontonai įrengti ir lotyniško kryžiaus plano šventovės transepto fasaduose. Aplink presbiteriją iš abiejų pusių priblokuoti iš dviejų – dviaukščio ir vienaaukščio tūrių sudaryti zakristijos priestatai; apsidė – trisienė. Mediniai altoriai priderinti prie bažnyčios neogotikinės architektūrinės visumos.

Detail