Description

Žemaičių muziejus „Alka“

Nors „Alkos“ muziejaus pastatas nėra įgyvendintas iki galo toks, kokį jį buvo sumąstęs žymus tarpukario Lietuvos architektas ir tuometinis vyriausiasis Telšių miesto inžinierius Steponas Stulginskis, tačiau tai – neabejotinai svarbus modernistinės architektūros skvarbos į mažesniuosius Lietuvos miestus paminklas. Tuo metu Telšiuose atsirado nemažai svarbių, tam laikui pažangių viešųjų pastatų, kaip antai, M. Valančiaus gimnazija ar greta paties „Alkos“ muziejaus pastatyta įspūdinga amatų mokykla.

Naujojo muziejaus statyba buvo pradėta 1936 m. rugsėjį: švietimo ministerija „Alkos“ draugijai skyrė hektaro ploto sklypą, kuris buvo numatytas prijungti prie gretimo, didesnio sklypo kuriame buvo manoma įrengti parką. Nors daugelį metų Lietuvos miesteliai savo upių bei ežerų krantus buvo apleidę, tačiau pavyzdžiai rodo, kad vis dažniau vaizdingos pakrantės būdavo išnaudojamos reprezentaciniams statiniams. Pats pastatas buvo statomas grynai iš aukų: tiek pinigų, tiek talkos, tiek ir medžiagų pavidalo. Pavyzdžiui, Jono Vailokaičio „Palemono“ stiklo fabrikas paaukojo čerpinį stogą, o langus darė vietiniai meistrai.

Kaip ir M. Valančiaus gimnazijos pastate, S. Stulginskis pastatą originaliame projekte komponavo iš laisvai išdėstytų atskirų tūrių, tačiau pats sprendinys – kiek kuklesnis. Pastatą supaprastino dar ir tai, jog dalis pirminės pastato idėjos taip ir nebuvo realizuota – atsisakyta vienos iš statinio dalių, kuri, greičiausiai, buvo numatyta vėlesnėms statyboms, kai atsiras daugiau lėšų. Atidarant pastatą visų pirma buvo orientuojamasi į vidaus įrengimą – per 1938 m. vykusias iškilmes pastatas buvo vis dar netinkuotas.

Dabartinio pastato originalioji dalis sudaryta iš trijų tūrių. Didįjį korpusą, kuris dėl reljefinių paežerės sąlygų iš vienos pusės yra dviejų, o iš kitos – trijų aukštų, su labiau iškilusia, triaukšte šiaurės vakarų pastato dalimi jungia lakoniškas bokštas, akcentuojamas tik siauromis laiptinių langų vertikalėmis. Nepaisant kai kurių nedidelių klasikinių užuominų, kaip antai, paryškintas cokolis ar jau statybų eigoje iš plokščio į šlaitinį pakeistas stogo sprendinys, „Alkos“ muziejaus pastatas yra vienas gryniausių tarpukario funkcionalizmo pastatų.

Detail