Description

Viešbutis „Central“

Laikytinas pirmuoju kurorto viešbučiu, 1909 m. užbaigtas „Central“ – būdingas to meto miesto architektūros pavyzdys, suprojektuotas vyravusioje istorizmo dvasioje. Išdygęs medinių vilų apsuptyje, tai vienas pirmųjų mūrinių Druskininkų pastatų, šiandien mums liudijantis apie anuomet sparčiai populiarėjusio kurorto raidą. Be kita ko pastatas susijęs ir su vienu žymiausių iš Lietuvos teritorijos kilusių menininkų – Žakų Lupšicu – viešbutį statė jo tėvas. Pastatas savo pirminę funkciją išlaikė iki sovietinės okupacijos – nacionalizuotą statinį buvo nuspręsta paversti ligonine. Tik pirmajame XXI a. dešimtmetyje tuomet atnaujintame pastate vėl pradėtos teikti apgyvendinimo paslaugos.

Raidės „L“ formos plano pastato pagrindinis fasadas simetriškas – piliastrais išskiriamos šoninės dalys bei centrinis rizalitas. Kaip ir tikėtina iš kurorte statyto to meto viešbučio, pastatas gan gausiai dekoruotas – ypatingai puošnus antrasis aukštas, kurio viršlangiuose matome augalinį reljefinį dekorą. Dantytas karnizas ties rizalitu išlaužiamas ir tęsiasi per jo plotį. Kiek didesnių dantukų motyvas panaudotas ir frontone. Nors pastate galima įžvelgti tiek neobarokinių, tiek ir neoklasicistinių bruožų, tačiau kone pagrindiniu dekoratyviniu akcentu laikomas centrinio rizalito frontonas yra artimas tuomet ir į pasaulietinę architektūrą Rusijos imperijoje išplitusioms neobizantinėms formoms. Įžengę pro išlikusias, laikmečio dvasią vis dar atliepiančias duris, viešbučio viduje galime pamatyti ir daugiau senųjų detalių, dalis kurių buvo atkurtos. Tai – stilizuoti korintiniai piliastrai, laiptų turėklai ir lipdybinis lubų dekoras.

Detail