Description

Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

1828 m. Vidiškių dvaro savininkas Jonas Kaminskas pastatė bažnyčią ir mokėjo už kunigo išlaikymą. 1901 m. dvarininko vaikaitis, taip pat Jonas Kaminskas, pastatė dabartinę mūrinę bažnyčią. Ją Švč. Mergelės Marijos apsilankymo vardu 1906 m. konsekravo Vilniaus vyskupas Edvardas Roppas. 1933 m. bažnyčia kunigo Zigmo Žeidžio iniciatyva su parapijiečių pagalba buvo naujai suremontuota, pakeistas stogas.

Vidiškių Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia, kaip ir daugelis  XX a. pradžios bažnyčių, yra neogotikinio stiliaus. Šventovė lotyniško kryžiaus plano, trijų navų su už centrinę navą žemesniu transeptu ir taip pat žemesne trisiene apside. Bažnyčios stogas skardinis, dvišlaitis, transepto galų – dvišlaičiai, apsidės – trišlaitis. Ties navos pabaiga prie apsidės iškeltas mažas dekoratyvus bokštelis su smaile ir kryžiumi. Virš pagrindinio fasado kyla kresnas, stačiakampis bokštas su stačiakampėmis smailėjančių arkų garsinėmis angomis, kampiniais piliastrais, trikampiais frontonėliais, kurių  skydus puošia smailiaarkės nišos. Frontonėliams iš šonų prilipdyti maži bokšteliai su smailėmis. Bokštas užbaigtas šešiakampe smaile su kryžiumi. Šalia pagrindinio fasado bokšto iš šonų glaudžiasi du žemesni aštuonkampiai bokšteliai, kurie kaip koplyčios pridengia šoninių navų galus. Bokšteliai dekoruoti smailiaarkiais langais ir nišomis, užbaigiami trikampiais frontonėliais, kurie tarsi karūna puošia aštuonkampes bokštelių smailes. Smailėjančioje perspektyvinėje arkoje su kuklia vimperga įkomponuotas pagrindinis įėjimas su dvivėrėmis puošniomis, drožinėtais gotikiniais ornamentais papuoštomis durimis. Virš jų, trilapėje arkos nišoje – puošnus apvalus langas kaip gotikinių katedrų rozetė. Virš jos – trikampis profiliuotas karnizas su kryžiumi centre. Prie bokštų ir sienų kampų priglausti laiptuoti kontraforsai su dekoratyviomis arkutėmis, frontonėliais, pinakliais. Aklinų arkučių frizai puošia visų fasadų viršus ties karnizais.  Bažnyčios langai siauri ir aukšti su gotikinius langus imituojančiu skaidymu. Transeptus puošia smailiaarkiai langai su masverkais, kuriuose įkomponuoti rožės tipo langai.

Vidiškių bažnyčios interjere taip pat vyrauja neogotikinė apdaila, altoriai, vargonų prospektas. Vidaus erdvę skaido masyvūs daugiabriauniai pilioriai. Kryžminiai skliautai su nerviūromis suteikia bažnyčiai iškilmingumo.

Šventorius aptvertas metalinių grotelių su mūriniais stulpeliais papuoštais frontonėliais tvora. Vartai masyvūs, mūriniai, trijų smailėjančių arkų su smailėmis.

Detail