Description

Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių kompleksas

Dabartiniuose Varniuose, o anuomet – Medininkuose, dar 1417 m. Vytauto įsaku buvo įsteigta būsimoji Žemaičių vyskupija. Tais metais buvo pastatydinta ir pirmoji katedra, kuri po įvairių negandų buvo bent keletą kartų statoma iš naujo. Šiandieninė šventovė, funduota vyskupo Kazimiero Paco, atsirado 1681-1691 metais, tuo tarpu senosios vietoje ilgainiui buvo pastatydintas Žemaičių kunigų seminarijos pastatas. Dalis interjero buvo nusiaubta gaisro XIX a. pradžioje, tačiau tai nebuvo didžiausia netektis: 1864 m. carinės valdžios įsakymu Žemaičių vyskupijos centras buvo iškeltas į Kauną, o Varniai neteko savo daugiau nei 400 metų turėto vaidmens.

Brandžiojo baroko pastato fasaduose dominuoja plokštumos, įrėminamos lizenų, piliastrų bei profiliuotų karnizų. Vidurinė pagrindinio fasado dalis užbaigiama trikampio frontono, beveik tolygaus aukščio su viršutiniais bokštų tarpsniais. Neaukštos bokštų vertikalės kiek pabrėžiamos, jas ištraukiant iš bendros fasado plokštumos; kone išraiškingiausias pastato elementas – sudėtingos formos barokinės bokštų smailės. Išraiškingas transepto dešiniosios pusės frontonas – manoma, kad panašias formas anksčiau turėjo ir didysis pagrindinio fasado frontonas. Kryžminio plano bazilika užbaigiama masyvios penkiasienės apsidės; presbiterijos abiejose pusėse pristatytos dviaukštės zakristijos.

Kaip nereta šio laikmečio šventovėse, pagrindinis dekoratyvumo užtaisas slypi viduje: nors originalus interjeras buvo niokotas įvairių nelaimių, tačiau čia vis dar dominuoja barokinės formos. Vos įėjus, priverčia atsisukti kiek vėliau pastatytas vargonų choras su neįprastais, pūstos formos pilioriais ir dinamiška, prie barokinio interjero priderinta parapeto juosta, atskirta masyvaus, profiliuoto karnizo.  Itin įspūdingas didysis altorius, pagamintas Karaliaučiaus meistro Maumo Poloni 1694 m., kuriame matome daugelį su baroko laikotarpiu siejamų bruožų: aukso spalvos elementų bei spalvinių kontrastų panaudojimą, per vidurį pertrauktą frontonėlį bei viršuje altorių užbaigiančias angelų skulptūrėles. Navas perskiria tarpusavyje arkomis apjungti pilioriai, centrinėje navoje viršuje užbaigiami puošnios antablemento juostos.

Detail

360° Virtual Tour