Description

Varnių kunigų seminarijos pastatas

Daugiau nei keturis šimtus metų Varniuose, anuomet žinotuose ir Medininkų vardu, buvo Žemaičių vyskupijos centras. Nenuostabu, kad ilgainiui tai tapo viena svarbiausių Žemaitijos krašto gyvenviečių. To liudininkai – miestelio panoramą šiandien rėžiantys keturi bokštai: dvibokštės buvusiosios katedros, medinės Šv. Aleksandro bažnyčios ir pagrindine miestelio dangoskyros dominante tapęs masyvus Varnių kunigų seminarijos bokštas.  Varpinė pradėta mūryti 1740 m., šią instituciją atkėlus iš Kražių; tuo pačiu buvo pastatytas ir medinis pastatas. Po keleto dešimtmečių, 1764 m. buvo pradėti naujojo, mūrinio seminarijos pastato statybos darbai, kuriems vadovavo garsus to meto architektas Jonas Kristupas Glaubicas – į naująjį pastatą buvo integruota ir varpinė, kurios galutinį variantą istorikai taip pat priskiria architekto autorystei.

Po architekto mirties pastato statybas tęsė kitas meistras – darbai buvo užbaigti 1771 m. Varpinė stovėjo neilgai – 1785 m. kilus gaisrui buvo nugriauti viršutiniai dveji bokšto tarpsniai; po kito gaisro 1817 m. buvo sunaikinta ir aukšta barokinė stogo konstrukcija. Po antrojo sukilimo seminarija 1864 m. iš Varnių buvo iškelta į Kauną, o senasis pastatas ilgą laiką tarnavo karinėms reikmėms. Po antrojo pasaulinio karo čia veikė edukacinės įstaigos ir tik po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo įvykdyta pastato restauracija, kurios metu atstatytas barokui būdingas aukštas, dvitarpsnis stogas bei varpinė.

Raidės „U“ formos pastato fasadai skaidomi piliastrų į kelias ne vienodo dydžio dalis; iš priekinės pusės esančių fasadų ritmo dinamika papildoma ir tarp langų esančiomis įgilintomis plokštumomis, besidriekiančiomis per beveik visą pastato aukštį. Pagrindinis įėjimas įrengtas pro apatinį masyvaus trijų tarpsnių bokšto tarpsnį, atitinkanti dvejus vienuolyno pastato aukštus: ši iš pagrindinio pastato išsikišanti dalis – vienintelis originalus bokšto segmentas. Bokštui monumentalumo suteikia iš trijų pusių įrengti dideli, užapvalintose arkose įrengti langai.

Detail