Description

Traupio Šv. Onos bažnyčia

Kaip ir bene visoje šalyje, kelis šimtmečius Traupyje stovėjo medinė, liaudiškų formų bažnyčia. 1887 m. traupiškiai gavo leidimą statyti naują bažnyčią, kuri, pagal nežinomo autoriaus projektą buvo užbaigta po penkerių metų. Kaip ir buvo būdinga vėlesniajam istorizmo laikotarpiui, Traupio Šv. Onos  bažnyčioje matome persipinant kelių architektūrinių stilių kalbą. Visų pirma čia regime charakteringą klasicistinį stačiakampį, dvišlaitį turį, apipavidalintą rustuotomis mentėmis ir  užapvalintų langų bei piliastrų ritmu. Šventovės planas papildomas užapvalinta apside bei išsikišusio, vienišo bokšto – toks šventovių planas buvo paplitęs šalies renesansinėje architektūroje.

Bokštas kyla virš platesnio, tačiau į priekį kiek mažiau išsikišusio prieangio, o žvelgiant stilistiškai, jo apipavidalinimas labiau būdingas renesansinėms ar barokinėms šventovėms. Dar daugiau eklektikos viduje – tris bažnyčios navas dengia spalviškai dekoruoti kryžminiai skliautai, su įkomponuotu augaliniu dekoru.  Treji vienalaikiai altoriai čia jau grynųjų neobarokinių formų – ypatingai puošnus didysis, įkomponuotas po puskopuliniu skliautu. Architektūrinės įvairovės čia įneša net šoninių langų skaidymas – jame matome jau neoromanines apraiškas, o klausyklos dekoruotos neogotikiniais ornamentais.

Detail