Description

Telšių spirito fabriko pastatų kompleksas

XIX a. gale Rusijos imperijoje pradėjo plisti taip vadinamasis „plytų“ stilius, buvęs vietine europietiškojo medžiagų stiliaus atmaina. Nors čia vis dar buvo taikomasi istoristinių architektūrinių principų, tačiau būdinguose netinkuotuose plytiniuose pastatuose dominuodavo savitas plytų raštais ir išdėstymo principais paremtas dekoras. Atsispindėjo šiuose pastatuose ir naujos statybų technologinės tendencijos, o jų funkcijose – industrializacijos vėjai: nenuostabu, kad Rusijos imperijoje didžiausi „plytų stiliaus“ kompleksai buvo valdiški, dažniausiai ne reprezentacijai skirti pastatai. Jeigu šiuo metu dygę kariniai miesteliai atspindėjo reikmę sparčiai modernizuoti šalies karybą, tai Telšių spirito fabrikas buvo industrinio krašto vystymo pasekmė. 1898-1905 m. čia atsirado didžiausia miestelio įmonė: Valstybinė degtinės ir spirito pilstuvė. Kaip ir Kaune, įmonė svaigalų gamybos funkciją išlaikė ir tarpukariu – pastatą perėmė taip vadinamasis valstybės monopolis. Ankstyvuoju sovietmečiu fabrikas konvertuotas į konservų fabriką.

Administracinis pastatas – itin būdingas valdiškojo plytų stiliaus pavyzdys. Architektūroje vyrauja asketizmas: dekoratyvinės detalės apsiriboja dažniausiai sutinkamais elementais: kukliais sandrikais bei dantyta dalimi paremtais karnizais. Virš kiek išsikišusios pagrindinio įėjimo dalies – nedidelis laiptuotas frontonėlis su mažesniame mastelyje atsikartojančiais karnizų sprendiniais. Viduje – nemažai laikmečio statybai būdingų elementų, kaip antai pramoniniu būdu pagaminti dekoratyvūs ketaus laiptai bei skirtingų raštų keraminių plytelių grindys. Šalia – beveik visiškai utilitarios architektūros pirties pastatas, kuriame labiausiai išskirtinis elementas – profiliuotos gegnės ir ūkinis pastatas, kurio architektūrinės formos mažai išsiskiriančios iš daugelio kraštui būdingų plytų stiliaus tendencijų.

Didžioji komplekso dalis – kitoje gatvės pusėje. Įspūdingiausias komplekso statinys – pagrindinis gamybinis korpusas. Iš skirtingų tūrių sudėtame pastate išskirtine architektūrine ekspresija pasižymi gatvės fasadas, o ypač – kampinė triaukštė dalis. Kaip ir būdinga stiliui, visas dekoratyvumas čia yra išreiškiamas būtent per statybinę medžiagą – plytas. Puošyba gausi: skirtingos kompozicijos priekinis ir šoniniai frontonai, karnizai, kampinių piliastrų kapiteliai ir per visą fasadą nusitęsiančios traukos pastatą paverčia vienu įdomiausių industrinės to laikmečio architektūros pavyzdžių šalyje. Panašūs į šoninius, aukščiausios pastato dalies frontonai atsikartoja ir kitose pastato dalyse; kiek smulkesni frontonai yra sarginės pastate, kuriame matome ir masyvų dantytą karnizą bei kuklius kampinius piliastrus. Sublokuoti tarpusavyje namo ir garažo pastatai: pirmajame įdomiu elementu galime laikyti virš stogo iškylančius dekoruotus piliastrus.

XXI amžiaus antrajame dešimtmetyje įvykdyta šalyje reta savo apimtimi dalies pastatų konversija ir restauracija: atnaujinta rytinė komplekso dalis, išsidėsčiusi į rytus nuo dabartinės Gedimino gatvės. Į sklypą buvo integruotas prekybos centras, o senąsias patalpas numatyta išnaudoti įvairioms funkcijoms. Ne tik restauruoti eksterjerai, bet išsaugota nemažai autentiškų elementų: dalis originalios plytelių dangos, durų apvadai, metalinės kolonos ir kiti konstrukciniai elementai. Telšiai tapo vieni pirmųjų šalyje, įgyvendinusių pastaruosius dvidešimt metų itin išplitusios tendencijos konvertuoti buvusias pramonines teritorijas į naujas viešąsias erdves pavyzdį.

Detail

360° Virtual Tour