Description

Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia

Vykstančius į Švėkšną jau daugiau nei šimtą metų iš tolo pasitinka dvi rausvos vertikalės – tai ketvirtos pagal aukštį šalies bažnyčios bokštai. Kaip ir už daugelį miestelio vystymąsi simbolizuojančių atributų, švėkšniškiai už Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčią didele dalimi dėkingi dvarininkų Pliaterių giminei: būtent jie skyrė didžiausią sumą bei reikiamas medžiagas naujosios šventovės statybai. Projektą 1900 m. parengė vienas iš pagrindinių istorizmo laikotarpio šventovių autorių – K. E. Strandmannas. Po penkerių metų jau vyko didžiulės pašventinimo iškilmės.

Architekto kūrybą tyrinėję istorikai dvibokščių jo projektuotų šventovių prototipu laiko Marburgo bažnyčią. Daugelis jo projektuotų bažnyčių yra pakankamai panašios. Čia sutinkama ir architekto braižo simboliu laikoma virš įėjimo esanti smailiaarkė niša su rozetiniu langu. Čia ji tarsi „išauga“ iš už pagrindinio portalo, kurį užbaigia nedidelis bokštelis. Pastarąjį iš abiejų pusių supa panašūs, tačiau mažesni šoniniai portalai apatiniuose bokštų tarpsniuose. Daugiapakopių kontraforsų juosiami penkiatarpsniai bokštai užbaigiami būdingais trikampiais frontonėliais su vietomis laikrodžiui ir nedidelėmis smailiaarkėmis nišelėmis.  Išskirtinės bokštų „karūnos“ – pagrindines smailes iš keturių kampų papildo priglaustos mažesniosios.

Lotyniško kryžiaus bazilikinę bažnyčią užbaigia penkiasienė apsidė. Kaip ir Palangos bažnyčioje, šoninius fasadus sutvirtinantys kontraforsai čia yra papildomi arkbutanais, remiančiais pagrindinės navos tūrį. Akrbutanų ir kontraforsų jungtys užbaigiamos nedidelėmis pinaklių smailėmis. Bažnyčios viduje dominuoja navas skaidantys profiliuoti netinkuoti pilioriai bei skliautų nerviūros ir baltai tinkuotos plokštumos bei skliautai. Prie bažnyčios architektūros pritaikyta vidaus įranga: įspūdingiausias čia didysis altorius, pagamintas Tirolio meistrų, ir klausykla bei 1907 m. pagaminti vargonai.

Įdomu, kad ketveri neogotikiniai vartai ir tvora atsirado dar iki atsirandant naujosios bažnyčios projektui. Manoma, kad jie pastatyti apie 1885 m. Itin išskiriantis komplekso elementas, virš gatvės tuo metu nutiestas viadukas, jungęs bažnyčios šventorių su Pliaterių parku.

Detail

360° Virtual Tour