Description

Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčios statinių kompleksas

Nors pirmąjį dabartinės Skirsnemunės bažnyčios projektą 1892 m. sudarė Ustinas Golinevičius, tačiau 1903 ši buvo užbaigta jau pagal kitą, N. Andrejevo projektą. Architekto bažnyčioms būdingos neogotikinės formos, tačiau šios neretai buvo papildomos ir kitais stilistiniais elementais. Ne išimtis ir Skirsnemunės šventovė: eksterjere matome stipriai išreikštą gotiškąjį charakterį. Bažnyčios pagrindinis fasadas horizontaliai dalinamas į dvejas dalis, virš kurių kyla du aštuonkampiai bokštai, nuo pagrindinės dalies atskirti plačia, dekoratyvia juosta, per vidurį apjungiamą frontonu. Šį iš abiejų pusių atskiria nedideli pinakliai; panašūs į juos supa bokštus iš keturių pusių. Laibi kontraforsai kyla į antrąjį fasado tarpsnį, kur susilieja su jų vertikales pratęsiančiais piliastrais. Šoniniai fasadai skaidomi aukštų gotikinių langų ir siaurų kontraforsų ritmu. Profiliuotos langų bei durų nišos visuose fasaduose išryškinamos baltu tinku. Lotyniško kryžiaus plano bažnyčios transepto forma atkartoja trisienę, siaurėjančią apsidę su kiekvienoje sienoje išdėstyta niša. Virš galinio šventovės frontono kyla trys bokšteliai. Nors viduje – nemažai neogotikinių bruožų, tačiau vyrauja pakankamai eklektiškas dekoras. Verta atkreipti dėmesį į itin dekoratyvius gotikinius altorius, sakyklas bei dvi iš daugybės bažnyčios klausyklų. Šventorių supa gan utilitarios išvaizdos tvora, tačiau išsiskiria prie bažnyčios architektūros priderinti pagrindiniai vartai. Jie susideda iš trijų dalių, besiskiriančių tik savo aukščiu: tai smailiaarkiai praėjimai, kurių vidurinis aukščiausias. Vartai dekoruoti keturiais nedideliais bokšteliais.

Detail