Description

Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia

Bažnyčia buvo statyta ketvirtajame XIX a. dešimtmetyje – vyraujant istorizmo tendencijoms. Vėliau perstatyta ir išplėsta 1895-1896 m. kunigo Motiejaus Juodišiaus iniciatyva. Po rekonstrukcijos statinio architektūroje pradėjo dominuoti persipinantys neobarokinai bei neorenesansiniai bruožai. Vidurinė pagrindinio fasado dalis ištraukta į priekį, taip suformuojant masyvų portalą. Dvi piliastrų poros čia laiko antablementą, užbaigiamą stambaus karnizo, nusidriekiančio per visą pastatą. Tarp antablemento ir kuklaus trikampio frontono čia įkomponuota apatinę dalį tarsi pratęsianti sienelė, kurios aukštis sutampa su viduriniu bokštų tarpsniu. Tritarpsniai bokštai viršuje užbaigiami dar vieno masyvaus profiliuoto karnizo, virš kurio kyla laužytų formų šalmai. Tiek bokštų nišos, tiek ir šoninių fasadų langai viršutinėje dalyje akcentuojami užapvalintą jų formą atkartojančių vertikaliomis braukomis suskaidytų apvadų. Į plotį itin išsikišęs šventovės transeptas, kurio fasadai, kaip ir galinis, užbaigiami elementariais trikampiais frontonais su pusapskritimiais langais. Vienanavė bažnyčios erdvė užbaigiama plokščia siena, prie kurios gale yra pristatytas vieno aukšto zakristijos priestatas; šonines koplyčias nuo navos skiria užapvalintos arkos. Neobarokinėmis formomis pasižymi bažnyčios įranga: ypatingai išraiškingi gausiai dekoruoti šventovės altoriai.

Detail