Description

Senosios regulos karmelitų vienuolyno ansamblis

Kaip ir kitas svarbus sostinės ankstyvojo baroko paminklas – Šv. Teresės šventovė ir ją supąs vienuolynas – Visų Šventųjų bažnyčia su vienuolynu buvo statoma prie miesto gynybinės sienos. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos sekretoriaus Adalberto Chludžinskio iniciatyva šventovė 1620-1631 buvo pastatyta senosios regulos karmelitų reikmėms ir yra laikytina seniausiu bebokščiu baroko statiniu šalyje. Nors šiandien šventovę mes įpratę matyti su pagrindiniu viso ansamblio akcentu – masyviu, dinamiškomis formomis pasižyminčiu penkių tarpsnių bokštu, tačiau šis atsirado tik po beveik pusantro šimto metų ir yra jau vėlyvojo Vilniaus baroko atspindys. Kaip charakteringa ankstyvajam, Vazų laikotarpio barokui, šventovės fasadas paremtas Il Gesu ir kitų ankstyvų baroko pavyzdžių Romoje kompozicija: dveji tarpsniai tarpusavyje tarsi apjungiami voliutų motyvo, vertikaliai skaidomi piliastrais, laikančiais laužytus antablementus ir viršuje užbaigiami masyvaus trikampio frontono.

Šalia voliutų antrajame tarpsnyje matome įkomponuotas dvi nišas, viršuje užbaigiamas kriauklės motyvu, neretai naudotu baroko epochoje. Vidurinėje dalyje esantis langas pasižymi lenktu, įlaužtu ir gausiai profiliuotu sandriku. Daugelis architektūrinių detalių, kaip antai frontonas, karnizų apačia bei langų apvadai dekoruoti smulkiomis ornamentinėmis juostomis. Šventovei veržlumo suteikia abiejų tarpsnių kraštus žymintys obeliskai, kurie susišaukia su dvejais smulkesniais, panaudotais užbaigiant išorinius iš portalą supančių dviejų piliastrų porų. Vidiniai piliastrai laiko sudėtingos formos pertrauktą frontonėlį. Bažnyčioje išliko daug autentiško interjero – jaukioje šventovės erdvėje galime išvysti aštuoniolika puošnių altorių ir sakyklą.

Vienuolyno namas atsirado kiek anksčiau už bažnyčią, manoma, kad antrajame XVII a. dešimtmetyje. Laikmečiui įprasta, kad pastatas, kaip ir panašių laiku statytas novinciatas yra utilitarios architektūros ir žymesnių stiliaus bruožų neturi, tačiau yra prisitaikęs prie gatvės ir sklypo situacijos – mažiausiai bėgant metams pakito būtent gatvės korpusas. Išsiskiria nebent į gatvę atgręžtas dvitarpsnis novinciato frontonas, kuriame matome kuklią nišų kompoziciją ir smulkius voliutų motyvus.

Detail

360° Virtual Tour