Description

Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčios statinių kompleksas

Nedidelėje Šateikių gyvenvietėje bajorų Pliaterių iniciatyva 1862-1875 m. atsirado nauja, mūrinė bažnyčia. Nors Lietuvoje neogotikinės šventovės išplito gausiai, tačiau šią išskiria jos amžius: tai buvo viena pirmųjų istorizmo epochos bažnyčių, kurioje panaudota gotikos interpretacija. Įdomu ir tai, kad šventovė buvo statoma tuo metu, kai naujų katalikų bažnyčių statyba Lietuvos teritorijoje buvo uždrausta ir leidžiama tik su tam tikromis išimtimis. Dėl statinio autorystės nėra sutariama, tačiau dažniausiai ji priskiriama architektui Tomui Tišeckiui, kur kas plačiau žinomam už romantizmo laikotarpio pastatus. Bažnyčios statybomis bei įrengimu užsiėmę meistrai, pakviesti iš Prūsijos bei Kuršo gubernijos.

Pagrindinis pastato akcentas: grakštus penkių tarpsnių bokštas, kampuose remiamas kelių pakopų kontraforsų, ties ketvirtuoju tarpsniu „peraugančiu“ į bokšto smailę papildančius pinaklius, kurie su pastaruoju sujungti arkbutanais. Šie darniai sujungia keturkampę bokšto dalį su viršutine, aštuonbriaune į vientisą kompoziciją. Į šventovę patenkama būtent per iš pagrindinio tūrio išsikišantį bokštą: apatiniame jo tarpsnyje įkomponuotas gilėjančiais profiliuotais apvadais akcentuotas masyvus portalas, paįvairintas viršutinėje dalyje esančiu reljefiniu dekoru ir virš durų esančiu rozetiniu langu. Pagrindinis bažnyčios tūris priekiniame fasade išreiškiamas aukštomis atikinėmis sienelėmis, su į vidurį įkomponuotais aukštais frontonėliais bei virš sienelės aukščio iškylančiais kampiniais kontraforsais.

Transepto fasadai užbaigiami laiptuotais frontonais, su įkomponuotomis smailiaarkėmis nišomis Galinis pagrindinio tūrio fasadas viršuje užbaigiamas priekinio fasado sprendinį atkartojančių atikinių sienelių, supančių priderintą smailių formų frontoną. Kryžiaus plano šventovę užbaigia penkiasienė apsidė, paįvairinama grakščių, virš jos aukščio iššokančių keturių pakopų kontraforsų. Įdomi ir ansamblio tvora bei didieji vartai – čia matome vėliau ne kartą sutinkamą kuklių, smailių arkelių panaudojimą tvoroje. Išraiškinga, bažnyčios architektūrinį sprendinį papildanti vidurinė vartų dalis: ją akcentuoja dviejų tarpsnių stulpeliai su stilizuotomis antrojo tarpsnio nišelėmis bei tarpsnių skirsnį paįvairinantys dantukai.

Detail