Description

Klaipėdos pašto stoties statinių kompleksas

Kaip ir panašiu metu atsiradęs kareivinių kompleksas, Klaipėdos pašto statinių ansamblis atspindėjo tuomet Rytų Prūsijoje vyravusią normą statyti „valdiškuosius“ pastatus negotikiniu stiliumi. Mažesniuose miesteliuose tuo metu vykusio statybų vajaus įkarštyje atsiradę paštų, mokyklų bei kitų visuomeninių funkcijų pastatai yra pakankamai konservatyvios architektūros. Tuo metu didesniuose miestuose ir miesteliuose stengtasi juos statyti itin reprezentatyvius. 1890 metais architektas H. Schoede sudarė naujųjų miesto pašto rūmų projektą.

Plytinės gotikos tendencijas atkartojančios neogotikinės pastato architektūrinės detalės sutinkamos ne viename to laikmečio regiono pastate. Pašto rūmus palyginti galime su Klaipėdos kareivinėmis. Kaip ir jose, buvusiojo karališkojo pašto pastato fasadų dekore galime išvysti tokias detales kaip tamsintų plytų bei žalių dekoratyvinių plytų panaudojimą akcentuojant funkcinius elementus, kaip antai langai ar įėjimų portalai. Čia nemažai ir dekoratyvinių metalinių detalių. Per daug nesiplėtojant į gan būdingą pastato architektūrą, vertėtų išskirti plytinės gotikos stiliui būdingus laiptuotus frontonus ir sudėtingą centrinio rizalito kompoziciją. Vis tik pagrindinis pastato akcentas yra pakankamai aukštas bokštas su metaline viršutine dalimi. Nors per karo audras jo neliko, tačiau atstatytas sovietmečiu jis tapo viena nedaugelio miesto panoramos vertikalių. Prisiminkime, kad karo ir okupacijos metais Klaipėda liko be senųjų bažnyčių bokštų. Prie pastato kiek vėliau buvo priblokuotas komplekso architektūrai nesvetimas kelių aukštų ūkinis statinys.

Pro puošnias senąsias duris patekus į vidų, galime pasijausti atsidūrę senajame imperijos laikotarpio Mėmelyje: mus pasitinka retas Lietuvoje gausiai medžiu dekoruotas neogotikinis operacijų salės interjeras, kur atkreiptinas dėmesys ir į lubų tapybinį dekorą. Pastate gausu ir kitų pastato praeitį primenančių detalių, kaip antai autentiški grindų plytelių raštai, laiptų turėklų dekoratyvumas ar pastato stogo konstrukcijas remiančios kolonos.

Tiek su ūkiniu priestatu apjungtas vienaukštis ratinės pastatas, tiek ir atskirai stovinčios svarstyklės, savo architektūra yra kur kas paprastesni. Tačiau net ir tokie utilitaraus pobūdžio pastatai yra pabrėžiami neogotikiniais frontonais. Čia taip pat panaudota ir žalių plytelių apdaila. Ji sutinkama ir ansamblio tvoroje bei vartuose – puošnus ir jų metalinių dalių apipavidalinimas. Šiandien tai yra vienas iš kelių pilnai išlikusių vokiškosios neogotikos ansamblių mūsų šalyje, turinčioje tik nedidelę dalelę buvusios Prūsijos teritorijos.

Detail

360° Virtual Tour