Description

Kauno tvirtovės vadavietės pastatų kompleksas

Buvusi Kauno tvirtovės širdis – devynių pastatų kompleksas Naujamiestyje. Nors kai kurie pastatai savo išvaizdą pakeitė, tačiau didžioji dalis ansamblio išlaikė savo pirminį vaizdą, būdingą XIX a. pabaigos neoklasicistinėms tendencijoms. Nors verta apsižvalgyti po visą ansamblį, tačiau įspūdingiausias pastatas čia – 1890-1891 m. sumūryti tvirtovės Komendanto rūmai, kurių išliko ne tik išorė, tačiau ir didžioji dalis interjerų. Pastatas itin atsakingą misiją gavo ir tarpukario Lietuvos respublikoje – čia veikė Krašto apsaugos ministerija bei kariuomenės Generalinis štabas. Šiandien čia įsikūrusios šalies oro pajėgos.

Dekoratyviausiu tvirtovės pastatu laikytini neoklasicisitniai rūmai pastatyti kiek toliau nuo gatvės, priešakyje suformuojant reprezentatyvią erdvę. Būdingas stiliui simetriškas fasadų sprendimas, detalės ir kompozicija – šoninės fasado dalys šiek tiek ištrauktos į priekį ir savo apipavidalinimu skiriasi nuo centrinės. Per visą fasadą nusitęsiančios pirmojo aukšto braukos, karnizai ir langų apvadai čia papildomi piliastrais antrajame aukšte bei parapeto sienelėmis. Pastate atsispindėjo ir to meto konstrukcinius bruožus atspindintys elementai, kaip antai centrinio įėjimo stogelis, jį remiančios kolonėlės ar perdangoms naudotos metalinės sijos.

Įžengusius pro duris pasitinka anų laikų interjeras: puošnus vestibiulis, su išlaikytais tiek lipdinių, tiek ir spalviniu dekoro sprendiniais; į antrą aukštą, pro ne ką mažiau impozantišką laiptinę veda puošnūs laiptai. Pastate išliko dalis originalių, kokliais puoštų krosnių, tačiau kone įspūdingiausias – antrojo aukšto salės marmurinis židinys. Gausi viršutinio aukšto patalpų puošyba – nuosekliai restauruota: itin įspūdingos didžiosios salės bei buvusio komentando kabineto patalpos. Čia eklektiškai persipina geometriniai, augaliniai ir militaristiniai motyvai, kai kurie jų šiek tiek modifikuoti vėlesniaisiais laikotarpiais: įsižiūrėjus galima pastebėti užuominų į kadaise buvusią centrinę pastato rolę nepriklausomos Lietuvos karyboje.

Detail