Description

Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia

Bizantiškoji architektūros tradicija darė smarkią įtaką stačiatikių religiniams pastatams – ypatingai tai pasireiškė per graikiško kryžiaus planą su centruotu didžiuoju kupolu bei itin savitą interjerų dekoratyvumą. Plintant istorizmo stiliui, Rusijos imperijoje pradėjo rastis ir vadinamoji neobizantinė architektūra, cerkvių statyboje išsiskyrusi į keletą atšakų. Vienas jų – „rusų bizantinis stilius“ kuris dažnai buvo sutinkamas ir XIX a. antrosios  pusės tuometėje vakarinėje Rusijos imperijos dalyje statytuose didesniuose cerkvių pastatuose, sietinuose su buvusios Abiejų tautų respublikos rusifikacija. Centrinis kupolas čia būdavo apsuptas su juo apjungtų ar atskirtų mažesnių kupolų bei puskupolių. Dažnai šie pastatai būdavo eklektiški, jų architektūroje panaudojant ir kitų istorinių architektūrinių stilių elementus.

XIX a. gale atsiradęs Kauno soboras – šio reiškinio pavyzdys. Masyvų centrinį būgną su kupolu supa keturi mažesnieji. Trys iš fasadų beveik identiški, su akcentuotais masyviais laiptais ir portikais, kurių šonuose dvejos trijų kolonių eilės laiko masyvius antablementus, viršuje užbaigiamus užapvalintomis, masyviomis arkomis. Monumentalumo pastatui suteikia ir stambus granitinis cokolis, ties portikais peraugantis į plačius laiptus. Į pagrindinę Laisvės al. orientuotas priekinis fasadas šiek tiek ištrauktas – šioje dalyje įrengtas prieangis; galinėje dalyje pastatą užbaigia penkiasienė apsidė.  Neobizantiškas architektūrines detales statinio kompozicijoje papildo neoklasicistiniai, ampyriškai dekoratyvūs elementai. Žvelgiant į pirminį pastato projektą, matome kad pastatas turėjo būti kiek kitoks, tačiau vis tiek išlaikąs, tiesa kiek kitokią, bizantiškų ir klasicistinių elementų sąveiką.

Įdomu, kad pastato politinė žinutė tarpukariu jį buvo pavertusi itin kontraversišku – nors jis buvo paverstas katalikų bažnyčia, tačiau jo architektūrinė išraiška ir miesto panoramos dominavimas buvo matomas kaip carinio periodo politinis simbolis. Siūlymų būta įvairių – nuo visiško pastato nugriovimo iki rekonstrukcijos į labiau katalikų bažnyčiai artimas formas ar net konversiją į pasaulietinį edukacinės funkcijos pastatą. Sovietmečiu pastato erdvė buvo išnaudotos čia įrengiant Skulptūros ir vitražo galeriją.

Detail