Description

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika 

Manoma, kad parapinę Kauno bažnyčią, istorijos tėkmėje tapusia Arkikatedra, fundavo dar pats Vytautas Didysis. Pirmą karta 1413 paminėta bažnyčia, kaip anuomet ir buvo įprasta, buvo statoma ilgai, o jos dabartinis vaizdas suformuotas ne vieno perstatymo, dažniausiai įvykdavusio karo pasėkmėje. Pavyzdžiui, dabartinis bokštas atsirado tik XVII a. pirmojoje pusėje ir yra būdingas jau renesanso laikotarpio architektūrai, o interjeras – baroko epochos rezultatas, tačiau šventovės išorė daugumoje išlaikė gotikinę išvaizdą. Tiek Laikinosios sostinės laikotarpiu, tiek ir sovietmečiu, uždarius Vilniaus arkikatedrą, Kauno arkiaktedra bazilika buvo svarbiausiais šalies katalikų maldos namais.

Tyrinėtojų nuomone, seniausiomis bažnyčios vietomis galima vadinti apatines navų sienų dalis. Tarpusavyje gerokai skiriasi šoninių fasadų sprendiniai, rodantys statybų nevienalaikiškumą – presbiterinė dalis su trisiene apside išsiskiria kur kas didesniu ekspresyvumu. Priekinis bažnyčios fasadas beveik aklinas – be nedidelių, padrikai išmėtytų langų nišelių ir pagrindino įėjimo portalo, čia pagrindinis akcentas – didžiulė smailiaarkė lango niša. Šoniniai fasadai plokšti, juos skaido po du sugrupuotų užapvalintose arkose patalpintų langų grupės pirmąjame aukšte, antrajame –  langų ir kontraforsų ritmas centriniame tūryje. Presbiterijos ir apsidės fasadai komponuojami  siaurų kontraforsų bei gotikinių smailiaarkių langų ritmu.

Laikomasi teorijos, kad bažnyčia bazilikai būdingą erdvę įgavo po vieno iš karų: statant dabartinį bokštą buvo paaukštinta ir centrinė nava. Bažynyčios išorėje pagal architektūrines formas ar net skirtingą plytų spalvą galima stebėti ir skirtingus jos vystymosi sluoksnius, atspindinčius ir Lietuvos architektūros revoliuciją. Zakristija, atsiradusi XV a. pabaigoje įdomi tuo, kad čia galime pamatyti itin retus šalyje krištolinius skliautus, menančius seniausius bažnyčios gyvenimo laikus. Nors kaip ir minėta, bažnyčios interjeras istorijos tėkmėje buvo perstatytas į barokinį, tačiau gotikos laikus čia vis dar mena dalinai išlikęs presbiterijos tinklinis skliautas.

Detail

360° Virtual Tour