Description

Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų kompleksas

Dominykas Sluška 1690-1694 Neries pakrantėje pasistatydino didžiulius rūmus, kurių statybos vietai paruošti čia specialiai buvo atliekami stambūs žemės darbai. Apdaila buvo patikėta taipogi ir prie netolimų Sapiegų rūmų dirbusiems respublikoje jau pagarsėjusiems italams Mikelandželui Paloniui ir Pjetrui Perčiui, buvusiems atsakingiems ir už tokių objektų kaip Pažaislio vienuolyno ar, vėlgi, gretimos šv. Petro ir Povilo šventovės dekorą. Cariniu laikotarpiu rūmai kelis kartus rekonstruoti, o funkcija besikeitė – čia buvo tiek alaus darykla, tiek kareivinės, tiek ir kalėjimas. Sovietmečiu statinys dar kartą rekonstruotas pritaikant mokyklos reikmėms. Būtent rekonstruojant šį 1833 m. karinėms reikmėms daugiausiai pakito jo išvaizda – neliko didžiosios dalies interjerų, o aukštai buvo sutankinti. Ir vis tik, net ir gerokai pakitusius rūmus architektūros istorikai vadina vienu geriausiai išsilaikiusių barokinių rūmų pavyzdžių.

Žvelgiant į rūmus visų pirma į akis krenta išsiskiriąs jų tūris, kuris, kaip manoma išsilaikė panašus į originalų: centrinę dalį supa keturi, kiek aukštesni tūriai su mansardiniais aukštais. Likę keturi aukštai kadaise buvo dveji, kur kas aukštesni – langai šianien yra gerokai mažesni ir pakitusiose vietose. Vertikalus fasado skirstymas jonėniniais piliastrais išliko originalus ir neblogai iliusturojantis pastato pokyčius – piliastrų viršuje išlikusios architravo juostos dalys mums rodo, kur kadaise buvo itin plataus antablemento apačia. Viršuje matome išlikusį masyvių formų, laužytą karnizą bei frontoną su timpane įkomponuota reljefine kompozicija. Išliko ir dalis originalaus portalo. Pastato interjerams rekonsturkcijos buvo negailestingos – vienu prabangiausių miesto interjerų pasižymėję rūmai šiandien apsilankiusiajam gali pasiūlyti pamatyti daugiausiai dalį išlikusių skliautų. Ir vis tik, vietomis galima pamatyti ir žvalgomųjų tyrimų metu atidengtus, ilgus metus po tinko sluoksniu tūnojusius išlikusius buvusią prabangą suponuojančius architektūrinius elementus. Šiuo metu yra parengtas rūmų restauracijos projektas.

Detail