Description

Banko pastatas

Nors tolimame anuometinės Lenkijos šiaurės rytų kampe atsidūrusiame Vilniuje modernistinės architektūros tarp abiejų pasaulinių karų atsirado nedaug, tačiau egzistuojantys negausūs stiliaus flagmanai pasižymi kur kas labiau į grynąjį funkcionalizmą orientuotais pavyzdžiais. Vienas tokių – Lenkijos krašto ūkio banko pastatas, 1938 m. atvėręs duris centrinėje miesto gatvėje. Pastato autoriai – architektai Stanislaw Galezowski ir Jerzy Pankowski. Pastarasis buvo atsakingas ir už kelių kitų šio banko biurų projektus, iš kurių vienas iki šių dienų išlikęs Liubline. Funkcionalistinė estetika čia išgryninama: matome tokius laiko dvasios elementus kaip plokščias stogas, asimetriškas fasadas ir kone visiškas architektūrinio dekoro atsisakymas. Modernios ir pastato konstrukcijos, paremtos beveik išvien gelžbetonio sprendimais.

Pastatui monumentalumo teikia visų pirma imponuojantis jo tūris bei stambių smiltainio plokščių apdaila, anuomet mėgta Lenkijos viešųjų pastatų statybose. Modernizmo atspindžiu galime laikyti ir laisvą gatvės perimetro traktavimą – pastatas nuo gatvės atitrauktas. Tiesa, prieš pastatą esanti erdvė turėjo ir memorialinį krūvį  – čia turėjo stovėti paminklas Adomui Mickevičiui. Per visą fasado aukštį dešinėje pusėje nusitęsianti aklina, iš šonų esančių langų apšviečiama laiptinės rizalito vertikalė lakoniškam pastato pagrindiniam fasadui suteikia įvairovės. Iš apačios ją laiko dvi poros stulpų, tarp kurių įkomponuotas pagrindinis įėjimas. Ant jo matome anuometinio skulptūros meno pavyzdį – Tadeuszo Godziszewskio horeljefą „Fortūna“.

Pastatas buvo gan radikaliai rekonstruotas 2005 m. Nors didžiojo korpuso fasadai pakito mažai, tačiau mūsų dienų nebepasiekė pastato interjeras. Smarkiai buvo rekonstruotas ir mažasis, pietinis, korpusas. Pastatas su greta esančiu, beveik tuo pat metu atsiradusiu Lenkijos pašto taupomųjų kasų pastatu formuoja išskirtinį modernizmo ansamblį sostinėje – statinius galima palyginti ne tik kaip panašią funkciją turėjusius objektus, tačiau ir pažvelgti į juos kaip panašių, bet tuo pačiu subtiliai skirtingų funkcionalizmo architektūros atvejų studiją.

Detail