Description

Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolyno ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų komplekso Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Surdegio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios istorija prasideda nuo 1530 m., kuomet Sudergyje prie šaltinio apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Toje vietoje buvo pastatyta medinė Švč. Trejybės cerkvė, kuri 1625–1636 m. perstatyta į mūrinę. 1812 m. sunykus senajai Švč. Trejybės cerkvei buvo pastatyta nauja – Šventosios Dvasios nužengimo prie apaštalų soboro cerkvė. 1918 m. cerkvė buvo paversta katalikų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir stipriai pakeista tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Iš dvibokštės cerkvės pastatas perdarytas į vienbokštę, istoristinio stiliaus bažnyčią. Kunigo Juozapo Gendrėno rūpesčiu atliktas didelis vidaus remontas: įrengtas Didysis – Švč. Mergelės Marijos altorius, 1933 m. – šoninis Švč. Jėzaus Širdies altorius, 1937 m. – šoninis Šv. Izidoriaus altorius, dešimties balsų vargonai.

Mūrinė, tinkuota Surdegio bažnyčia yra stačiakampio plano, turinti renesanso bruožų, vienanavė, halinės kompozicijos. Už centrinę navą siauresnė presbiterija užsibaigia trisiene apside. Prie presbiterijos iš pietinio fasado pusės priglausta žema keturkampė zakristija. Bažnyčios stogas dengtas skarda, dvišlaitis, apsidės – trišlaitis. Virš priekinio fasado kyla keturkampis, dviejų tarpsnių bokštas su profiliuotu keturšlaičiu šalmu, užsibaigiantis smaile su ornamentuotu kryžiumi. Bažnyčios stogas dengtas skarda. Viršutiniame bokšto tarpsnyje – segmentinių arkų su raktais akustinės angos. Apatiniame tarpsnyje – mažesni arkiniai langai. Tarpsnių kraštus puošia neryškūs piliastrai. Pagrindinio fasado centrinė dalis nežymiai ištraukta į priekį su arkinėmis dvivėrėmis įsprūdinėmis durimis. Virš durų – stačiakampė niša su Švč. Mergelės Marijos bareljefu. Fasado šonuose – nedideli stačiakampiai langeliai, virš jų – keturkampės nišos. Šoninius fasadus puošia aukšti stačiakampiai arkiniai langai.

Bažnyčia turi uždarą prieangį, virš jo įrengta choro erdvė. Sienos ir lubos ištapytos trafaretiniais ornamentais. Centrinė navos dalis dengta medinės konstrukcijos cilindriniu skliautu, presbiterijoje – puskupolinė perdanga. Didysis neobarokinis Švč. Mergelės Marijos altorius su tabernakuliu bei pirmo tarpsnio skulptūromis: „Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė“, „Šv. Petras“, „Šv. Paulius“ ir antro tarpsnio paveikslu „Šv. Juozapas“. Dešinysis Šoninis Jėzaus Kristaus altorius su  skulptūra „Švč. Jėzaus Širdis“ bei antro tarsnio paveikslu „Šv. Barbora”. Kairysis šoninis Šv. Izidoriaus altorius su pirmo tarpsnio skulptūra „Šv. Izidorius“ bei antro tarpsnio paveikslu „Šv. Augustinas“.

Detail