Description

Saulės gimnazijos pastatas

Rūmai atsirado 1913 m., lietuvių švietimo draugijai „Saulė“ surinkus pakankamai lėšų pirmajai lietuviakalbei gimnazijai statyti. Žaliakalnis tuomet dar buvo menkai išsivysčiusi miesto dalis, tad šie išskirtinėje vietoje esantys, iš daugelio miesto centro taškų apžvelgiami monumentalūs rūmai čia atsirado greičiausiai dėl nedidelių išlaidų sklypui. Pastatas išsiskyrė ir savo tūriu: tuomet I-osios klasės Rusijos imperijos karine tvirtove buvusiame Kaune galioję griežti reikalavimai lėmė tai, kad aukštesni nei dviejų aukštų pastatai čia atsirasdavo itin retai. „Saulės“ rūmai – pastatas, kuriame atsispindi amžių sandūroje plitusių stilių bruožai: čia galima įžvelgti tiek modernui būdingas formas, tiek ir vadinamajam plytų, arba medžiagų stiliui būdingą raišką.

Geometriškojo moderno elementai čia panaudoti daugiausiai apipavidalinant įvairias pastato dalis ar praturtinant fasadų skaidymą: ypatingai tai ryšku vidurinį rizalitą skaidančiuose piliastruose ar buvusio pagrindinio įėjimo portale. Pastatas pakito trečiajame dešimtmetyje jį plečiant ir aukštinant: trikampis frontonas pagrindinėje dalyje buvo pakeistas fasado sprendinį pratęsiančiu antstatu, o mažesnieji šoninių dalių frontonėliai pradingo šoninius rizalitus „išugdant“ nuo vieno iki keturių aukštų. Skirtingų spalvų plytų bei nedidelių tinkuotų plokštumų panaudojimas kuriant fasado išraišką – Kauno gubernijoje pakankamai retai sutinkamas medžiagų stiliaus variantas. Modernumas čia atsispindėjo ir vidaus įrangoje ir net planavime: pagal naujausias tendencijas klasės buvo išplanuotos pusėje, gaunančioje daugiausiai natūralios šviesos.

Detail