Description

Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Salantų bažnyčia – charakteringas dvibokštės K. E. Strandmano projektuotos neogotikinės šventovės pavyzdys. Vietoje senųjų medinių maldos namų pagal liepojiškio architekto projektą 1906-1911 miestelyje buvo pastatyta nauja bažnyčia – keturių tarpsnių bokštai su aukštomis smailėmis ir jas supančiais nedideliais pinakliais tapo svarbia apylinkių dominante. Virš pagrindinio portalo matome architekto „firminiu ženklu“ laikytiną smailiaarkę nišą iš dviejų dalių, kurios apačioje smulkių, vertikalių nišelių eilė, o viršutiniame segmente įkomponuotas rozetinis langas. Šoninis kontraforsų ir smailiaarkių langų ritmas paįvairinamas virš jų įrengtais frontonėliais su juose įrengtais rozetiniais langais.

Kaip ir daugelis architekto dvibokščių pastatų – šventovė turi lotyniško kryžiaus planą. Itin įspūdinga transepto fasadų raiška, kurioje matoma minėtos architekto pamėgtos nišos variacija, tačiau su kur kas sudėtingesne langų komponuote. Viršuje esantys frontonėliai papildyti aukštėjančių smailiaarkių nišelių elementu ir užbaigiami pinakliais. Šventovė pseudobazilikinio tipo, užbaigiama penkiasiene apside, iš abiejų presbiterijos pusių pristatytos zakristijos. Vidų gaubia kryžminiai skliautai su nerviūromis, o didžioji dalis medinės vidaus įrangos atspindi neogotikines formas – paminėtini čia įspūdingų, veržlių formų didysis altorius bei sakykla.

Detail

360° Virtual Tour