Description

Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia

Sunykusią Rudaminos bažnyčią XVIII a. pirmojoje pusėje, vietinio dvarininko rūpesčiu buvo nuspręsta pakeisti nauja, kurią šiandien galime išvysti tebestovinčią ant kalvelės. Bažnyčia statyta ilgai, eigoje bent vieną kartą keitėsi architektai, tad jos atskirų dalių architektūra – nevienalaikė. Nors bažnyčios išorėje vyrauja barokinės formos, tačiau transepte bei penkiasienėje apsidėje matomi stilistiniai bruožai įgavę jau neoklasicizmui būdingus bruožus. Tai iki galo neįgyvendintos 1900 m. rekonstrukcijos pasekmė – iš radikalaus neobarokiniais bei neoklasicistiniais bruožais pasižymėjusio bažnyčios perstatymo projekto buvo įgyvendintas tik galinis priestatas: pristatytas transeptas bei apsidė, pakeitusi senąją, užapvalintą.

Pagrindinį priekinio fasado tarpsnį sudaro plokštuma, vertikaliai skaidoma skirtingais atstumais išdėstytų aštuonių piliastrų, laikančių stambų, profiliuotą karnizą. Vienatarpsniai bokštai neaukštos atikinės sienelės yra apjungiami stačiakampiu frontonu, kurio viduryje esančią nišą iš šonų rėmina suporinti piliastrai, o viršuje užbaigiama trikampė dalis. Bokštus užbaigia nedideli, stačiakampiai, mediniai bokšteliai-žibintai. Itin žavus barokinis akcentas – lenktų formų prieangis, kurio kampuose matome „užlūžtančius“ piliastrus. Šiame nedideliame pastato tūryje matome gausiai profiliuotus karnizėlius bei kapitelius. Šalia šventovės galime pamatyti ir neoklasicizmo formoms būdingą klebonijos pastatą.

Detail

360° Virtual Tour