Description

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

Neoromaninė architektūra Lietuvoje dažniausiai sekdavo germaniškąja tradicija. Viena išimčių – Lentvario bažnyčia, sekanti senųjų romaninių Italijos šventovių formomis. Tai ne atsitiktinumas – bažnyčią grafų Tiškevičių užsakymu suprojektavo šios šalies architektas Orsiono Bongi, iš kurio buvo prašoma senosioms Lombardijos bažnyčioms būdingos architektūros. Nors pirminė pastato idėja šiandien puikiai matoma jos formose, tačiau įvairios negandos lėmė tai, kad projektas per ilgai, 1906-1926 m. trukusias statybas buvo supaprastintas. Tai ypatingai buvo akivaizdu šventovės viduje. Ir vis tik, šiandien Lentvaryje turime šalies kontekste iš ties įdomų pastatą.

Prie bazilikinio bažnyčios tūrio galo priglaustas aukštas, proporcingas trijų tarpsnių bokštas, o centrinės navos ašį užbaigia penkiasienė apsidė. Visuose didžiuosiuose tūriuose – pagrindiniame, bokšto ir apsidės – dominuoja užapvalinti langai, apvalūs langeliai ir romaniškų formų arkatūros. Bokšto viršuje ir apsidėje matome romanikoje buvusį paplitusį trijų segmentų langų motyvą. Fasadus vertikaliai rėžia mentės, kurios, šonuose bei gale remiamos elementarių, vienos pakopos kontraforsų. Šventovės portalai bei juos supanti pagrindinio fasado dalis sumūryti iš tašyto akmens blokų. Nors bažnyčios vidaus apipavidalinimas dekoro ir įrangos atžvilgiu ir nebuvo įgyvendintas toks, koks buvo pirminiame sumanyme, tačiau grynosios architektūrinės formos mums suponuoja romaniką. Įdomu, kad 1942-1943 m. bažnyčios interjerą, kaip ir panašiu metu Perlojoje, dekoravo Jerzy Hoppen.

Detail

360° Virtual Tour