Description

Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia

Nors pirmoji bažnyčia Giedraičiuose atsirado dar Vytauto Didžiojo laikais, tačiau šiandien miestelį puošia kukli klasicistinė šventovė, statyta 1809 m.  Ji atspindi vieną iš klasicizmo laikotarpiu šalyje išplitusių pastatų tipų, bene kukliausią – stačiakampės bažnyčios be portiko. Priekinį fasadą į tris netolygias dalis skaido piliastrai – aplink centrinę plokštumą esantieji yra sudvejinti. Virš stambaus antablemento, nusitęsiančio aplink bažnyčią, frontonas profiliuotais apvadais, virš kurio įkomponuota kryžių laikanti skulptūra – Vilniaus katedros įtakoje paplitusi klasicizmo epochos tendencija. Kone dekoratyviausias pastato akcentas – portalas iš dviejų kolonų, kurių laikomo antablmento karnize įkomponuoti dantukai, o viršuje – trikampis frontonėlis. Portalo viršutinė dalis dalinai susišaukia ir su pagrindiniuose šventoriaus vartuose akcentuotu frontonu.

Šoniniai fasadai lakoniški, sudaryti iš piliastrų ir nedidelių stačiakampių langų ritmo. Subtilus elementas slypi galiniame šventovės fasade – iš klasicizmui būdingos lygios sienos išsiskiria išgaubta dalis centre – savotiškas apsidės rudimentas. Neskaitant šio nedidelio nukrypimo – tai stačiakampis pastatas, kuriame, kaip ir dažnu atveju, zakristijos yra integruotos į pagrindinį tūrį. Galinėje bažnyčios dalyje, ant stogo yra įkomponuotas nedidelis bokštelis, o dvišlaitis stogas čia nusklembiamas. Tai daro įtaką ir galinio frontono formai – ji yra trapecinė. Būdingas laikmečio elementas – šventoriaus kampe įkomponuota nedidelė varpinė; šiuo atveju joje matome romantizmo įtaką, ypatingai pasireiškiančią per lauko akmenų panaudojimą.

Detail

360° Virtual Tour