Description

Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

Nors Vaclovas Michnevičius šiandien yra prisimenamas daugiausiai dėl jo suprojektuotų neogotikinių bei neoromaninių šventovių, tačiau architekto kūryba neapsiribojo vien viduramžių stilių interpretacijomis. Dabartinėje Lietuvos teritorijoje esama keleto V. Michnevičiaus suprojektuotų eklektiškų šventovių, kur atsiskleidžia neorenesanso ir neobaroko sintezė. Viena jų – šiauriausioje Kaišiadorių rajono dalyje esanti Gegužinės bažnyčia. Nors pastato statybos buvo pradėtos dar 1909 m. tačiau I-ojo pasaulinio karo negandos lėmė, kad šventovė duris atvėrė daugiau nei po dviejų dešimtmečių – 1932 m. Pastate iš pirmo žvilgsnio matome neorenesansui būdingus tūrinius ir funkcinius elementus, kaip antai – aštuonbriauniai bokšteliai ar net dar iš gotikos perimtus Lietuvos senajai renesansinei architektūrai būdingus kontraforsus.

Barokiškumas čia visų pirma išreiškiamas per įvairius smulkius elementus, pavyzdžiui, vienaaukštę pastato dalį su bokšteliais jungiančiose šoninėse voliutose ar už pastaruosius aukščiau iškylančiame frontone, apsuptame laužytų formų karnizėlio. Kaip ir kitos panašios V. Michnevičiaus bažnyčios, ši – lotyniško kryžiaus formos. Bazilikinę vidaus erdvę sudaro trys navos, kurių vidurinė užbaigiama trisiene apside. Ketvirtojo dešimtmečio viduryje įrengtas didysis altorius, kuriame matome stiprią neobarokinę įtaką. Bažnyčią iš kitų šventovių visų pirma išskiria jos medžiagiškumas – akmenų mūro maldos namai šalyje itin reti, ypatingai XX a. pradžioje statytuose pastatuose.

Detail