Description

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

Garsus lenkų restauratorius bei istorizmo laikotarpio architektas Stefan Szyller paliko žymę ir dabartinėje Lietuvos teritorijoje: 1909 m. parengė naujosios Druskininkų bažnyčios projektą.  Sparčiai besiplėtusio kurorto reikmėms senoji buvo pasidariusi tiesiog per ankšta. Pradėta statyti dar prieš I-ąjį pasaulinį karą, šventovė buvo užbaigta tik ketvirtojo dešimtmečio pradžioje. Architekto darbo rezultatas – nedidelė, tačiau išraiškinga, sodrių gotikinių formų studija. Apatinėje tritarpsnio bokšto dalyje įkomponuotas itin platus, masyvus smailiaarkis portalas, viršuje paįvairintas laiptuoto apvado, tarsi laikančio virš jo esančią nišą. Apatiniai bokšto tarpsniai bei kai kurios fasadų kompozicijos idėjos kiek primena to meto gotikines Prūsijos liuteronų šventoves. Tiesa, grakštaus viršutinio tarpsnio aštuonsienis sprendimas pakankamai būdingas jau  bendraamžėms vienbokštėms neogotikinėms Lietuvos katalikų šventovėms. Smailę papildo ją juosianti puošni pinaklių karūna.

Įdomu, kad pagrindinio tūrio kampuose įkomponuoti mažesni bokšteliai; priekiniai – žemesni ir be šalmų. Šoniniuose fasaduose išsiskiria tarp kontraforsų įkomponuoti itin stambūs langai. Sudėtingai išdėstyti galinės bažnyčios dalies tūriai: prie presbiterijos bei apsidės šliejasi įvairūs nevienodo aukščio priestatai. Šviesi, trinavė interjero erdvė skaidoma veržlių, profiliuotų piliorių, tarpusavyje apjungtų smailėjančiomis arkomis. Jų laikomi tinkuoti, nerviūromis išvagoti kryžminiai bei žvaigždiniai skliautai: kurių ypač įspūdingas įrengtas presbiterinėje dalyje. Piliorių formuojamą vidaus erdvės sprendimą darniai papildo ir smailiaarkė, itin stambiu apvadu akcentuota choro balkono niša.

Detail

360° Virtual Tour